Цена коштања

Ја бих да знам пошто кошта вредност цене овог производа?

Искарикирано, али, овако се говори у Србији. Кад ми помену цену коштања, мука ми припадне.  Ствари, производи на продају имају своју цену. Колико кошта? Колика је цена? Цена коштања се користи бесомучно нарочито уместо „производна цена“.

Пошто коштати није глагол који означава стварање нити производњу него величину цене, цена коштања тј. „цена величине цене“ је бесмислен и неписмен израз!!

Оставите одговор